یکی از روش های تصویر برداری در پزشکی هسته ای می باشد.

در این روش مقدار کمی از مواد رادیو اکتیو ( اغلب FDG-F18 ) از طریق رگ در ناحیه آرنج  وارد خون شده و به بافت یا اندام مورد نظر می رسد که با جمع آوری اطلاعات بدست امده از فوتون های ساطع شده از ماده رادیو اکتیو در بافت مورد نظر، رادیولوژیست می تواند با استفاده از تصاویر سه بعدی بدست امده به تفسیر عملکرد اندام یا بافت مورد بررسی بپردازد.

از مهمترین کاربرد های pet در تشخیص بیماریهای بد خیم و تشخیص متاستاز های بسیار جزئی سرطان ها می باشد.

همچنین از این روش برای بررسی عروق کرونری قلب و اسکن قلب،مغز،ریه و بافت پستان نیز استفاده می شود.

نکته : FDG-F18  یا   fludeoxyglucose F 18 or   [18F]FDG, 18F-FDG or FDG  چیست ؟

FDG  رایجترین داروی مورد استفاده در این روش می باشد که شبیه به گلوکز و قند می باشد که با ماده رادیو اکتیو  F18 (فلوئور) نشاندار شده و به عنوان ردیاب استفاده می گردد.نیمه  عمر این ماده رادیو اکتیو بسیار کوتاه و در حدود 24 ساعت می باشد که از طریق کلیه دفع می گردد.

 از مزایای استفاده از pet تشخیص زود هنگام سرطان ها و بد خیمی ها قبل از تغییر شکل بافت ها و اندام ها ی بدن می باشد که در نتیجه شانس  بیشتری را برای درمان بیماران به همراه دارد.