یکی از شایع ترین علت های شکم حاد در نوزادان است و زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از مجرای گوارشی به صورت تلسکوپی در قسمت مجاور و نزدیک روده فرو می رود. این شرایط معمولا بین نوزادان و کودکان بین 3 ماه تا 2 سال اتفاق می افتد.

تقریبا در تمامی مواردی که روی می دهد علت آن مشخص نیست ، در گذشته انواژیناسیون شرایط بسیار بدی را رقم می زد که با ناخوشی و مرگ و میر بسیار بالا همراه بود.

علائم و نشانه ها : در انواژیناسیون درد حاد شکمی همراه با جمع شدن پاها به داخل شکم ، مدفوع روان و ژله مانند و یا خونی و توده سوسیس مانند قابل لمس بر روی شکم ، اسفراغ و حالت گیجی و خواب آلودگی.

نشانه های این بیماری جهت تشخیص  در عکس ساده شکمی :

  1. Target sign : یکی از شایع ترین نشانه ها شامل توده بافت نرمی است که حاوی دوایر متحدالمرکز یا نیم دایره های شفاف که نشان دهنده چربی مزنتریک می باشد که اغلب در قسمت راست و بالایی شکم بالای کلیه راست دیده می شود و حدود کبد را نیز دستخوش تغییر قرار می دهد.      
  2.  Meniscus sign : شامل هلالی از گاز درون لوب ( lumen ) کولون می باشد.

نکته : در مورد انواژیناسیون باریم انما استاندارد ترین مرجع و روش است  که سالهاست جهت تشخیص و حتی درمان ( در برخی موارد )  استفاده می شود.

اگرچه گزارش شده که انواژیناسیون در پاره ای از موارد خود به خود رفع شده و درمان گردیده ولی در موارد شدید تر قطعا این اتفاق نخواهد افتاد.

درمان انواژیناسیون : جراحی ، یکی از روش های درمانی بدون مداخله سرویس جراحی انجام باریم انما می باشد ، در این روش باید عبور باریم یا هوا از کولون زیر فلورسکوپی یا حین سونوگرافی مشاهده  شود.

برای انما با مایع از فشار 120 میلی متر جیوه و برای انما با هوا از فشار 108 میلی متر جیوه استفاده می شود که البته جهت فشار وارد کردن به ناحیه درهم فرو رفته سرعت تزریق نیز باید مناسب باشد.( فشار 120 میلی متر جیوه برابر با مقدار 100 سانتی متر باریم یا 150 سانتی متر آب یا محلول آبی می باشد.)

 علامت کلاسیک و شایع انواژیناسیون در باریم انما : 

Meniscus sign   و coiled spring sign  می باشد.

Meniscus sign که در باریم انما مشاهده می شود مشابه و هم تراز Meniscus sign  در عکس ساده شکمی می باشد.

coiled spring sign

علائم و نشانه های انواژیناسیون در سونوگرافی : 

1.Multiple concentric ring sign

2. Crescent in doughnut sign  در نمای اگزیال

3. Sandwich sign  و  Hayfork sign  در اسکن طولی