در برخی از شکستگی ها روند ترمیم و بازیابی عملکرد ناحیه آسیب دیده از حالت طبیعی خارج شده و عوارضی را در پی خواهد داشت که حتی می توانند بسیار شدید باشد.

1. تاخیر در جوش خوردن  delayed union

درست است که زمان قطعی برای تعیین تاخیر در جوش خوردن قطعه شکسته وجود ندارد اما معمولا گفته می شود اگر 3 تا 4 ماه پس از شکستگی هنوز بین قطعات شکسته آزادی حرکت وجود داشته و پل استخوانی شکل نگرفته باشد ، می توان گفت که با تاخیر در جوش خوردن مواجه شده ایم.

این حالت معمولا هیچ علامت خاص استخوانی در گرافی نخواهد داشت.

معمولا توصیه می شود برای درمان ، زمان بیشتری را منتظر مانده تا بدون دخالت جراحی و استفاده از گرافت ، استخوان جوش بخورد.

2. جوش نخوردن  non union

بر خلاف تاخیر در جوش خوردن در این حالت که چند ماه از شکستگی می گذرد قطعات شکسته استخوانی با تغییراتی مشخص در گرافی همراه خواهند بود که نشانه عدم جوش خوردن دائمی خواهد بود. مانند گرد شدن و اسکلروزه شدن انتهای شکسته استخوان و یا علامتی مبنی بر تشکیل مفصل کاذب.

علت های جوش نخوردن :

عفونت

جریان خون ناکافی بین دو قطعه شکسته یا حتی یک قطعه

حرکت جداکننده بیش از حد

قرار گرفتن نسج نرم بین قطعات شکسته

از بین رفتن تقابل بین قطعه شکسته

وجود فلز در نزدیکی شکستگی

تخریب استخوان در اثر تومور ( در شکستگی پاتولوژیک )

حل شدن هماتوم در اثر مایع ساینو ویال ( در شکستگی داخل مفصلی )

 

درمان : با عمل جراحی و استفاده از انواع گرافت های استخوانی ( اتوژن ، هوموژن و هتروژن )

نکته : اگر چه گرافت اتوژن همراه با ایجاد ناراحتی می باشد اما قابل اعتماد تر است و معمولا توصیه می شود.

نکته : دلیل اصلی استفاده از گرافت ایجاد پل بین قطعات شکسته و ایجاد فضایی تا استخوان تازه روی آن تشکیل گردد.

3. عفونت   infection

معمولا در شکستگی باز دیده می شود ولی عفونت می تواند در یک شکستگی بسته هنگامی که در عمل جراحی به یک شکستگی باز تبدیل می شود نیز رخ دهد.

4. نکروز آواسکولر :

مرگ استخوان بدلیل نرسیدن خون کافی به آن

علامت و نشانه نکروز: افزایش دانسیته در قطعه شکسته ( سفید شدن و متمایز شدن از بافت اطراف خود ) و نهایتا چروکیده شدن و خرد شدن قطعه نکروز شده.

5. بد جوش خوردن mal union

6. کوتاه شدن shortening

علت های کوتاه شدن استخوانی:

بد جوش خوردن یا روی هم افتادن قطعات شکسته و سپس جوش خوردن آنها

له شدن ( crushing ) یا از بین رفتن استخوان مانند خرد شدن بیش از حد استخوان در اثر زخم ناشی از گلوله

آسیب غضروف اپی فیز در حال رشد ( در کودکان )

نکته : کوتاه شدن در اندام تحتانی دارای اهمیت می باشدو کوتاه شدن بیش از 2 سانتی متر قابل توجه خواهد بود و معمولا با بلند کردن پاشنه کفش یا کوتاه کردن پای بلند با عمل جراحی آن را اصلاح می کنند.

 از دیگر عوارض شکستگی می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد :

آسیب عروقی ، ضایعات عصبی ، ضایعات احشایی ، ضایعات تاندونی ، ضایعات مفصلی و چسبندگی های  داخل مفصلی و دور مفصلی .