اجزای تشکیل دهنده داخل جمجمه عبارتند از مغز (80درصد) خون (12درصد) و مایع مغزی نخاعی (8درصد ) .حجم کل داخل جمجمه 1600 میلی لیتر است. در صورتی که حجم محتویات داخل جمجمه افزایش یابد  فشار داخل جمجمه ای به صورت قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت مگر اینکه برخی مایعات از جمجمه و مغز خارج شود.

در محفظه جمجمه  بافت مغزی (1400 گرم ) خون ( 75 میلی لیتر ) و مایع مغزی نخاعی (75 میلی لیتر ) جای می گیرند. حجم و فشار این سه ترکیب  معمولا در حالت تعادل قرار دارند و ICP را به وجود می اورند. ICP معمولا در بطن های جانبی اندازه گیری میشود ICP طبیعی بین 10 تا 20 میلی متر جیوه است.

بالا ترین حدی که می توان ان را طبیعی در نظر گرفت 15 میلی متر جیوه است.

سه علامت شایع در افزایش  ICP عبارتند از: سردرد - استفراغ - ادم پاپی

استفراغ بدون حالت تهوع بیشتر در  ICP دیده می شود.