شایع ترین نوع ادنوم در غده هیپوفیز می باشد که باعث افزایش ترشح پرولاکتین می گردد و این نیز به دلیل فشار تومور می باشد.پرولاکتینوما خوش خیم بوده ورشدی اهسته داشته وقطر ان کمتر از 1 سانتی متر می باشد.

پرولاکتینوما باعث قطع قاعدگی(امنوره) ،خروج شیر از پستان، کاهش میل جنسی و ناباروری واختلال در بینایی می گردد.این تومور در MRI با کنتراست از ناحیه سلا تورسیکا و غده هیپوفیز قابل تشخیص می باشد.

استفاده از قرص کابرگولین یا داستی نکس به مدت یک ماه باعث کاهش هورمون پرولاکتین و قرار گیری ان در حد نرمال ازمایشگاهی  می گردد.