تجمع خون در فضای جنب می باشد که باعث روی هم افتادن ریه می شود.

علائم : افزایش ضربان قلب،کاهش فشار خون،در موارد شدید انحراف تراشه به سمت سالم و غیر درگیر

تشخیص : شیفت تراشه و مدیاستن به سمت سالم و غیر درگیر ، از بین رفتن زاویه کوستو فرنیک در سمت اسیب دیده و همچنین محو شدن دیافراگم در ناحیه ای که خون تجمع کرده باشد، وجود دانسیته سفید درناحیه درگیر.

درمان : اگر هموتوراکس خفیف و کوچک باشد خود به خود فرد بهبود می یابد(زیرا خون به مقدار کم جذب می گردد).

در موارد شدید جهت خارج کردن خون از  chest tube  استفاده می شود..