معمولا در شکستگی های استخوان هایی نظیر ران و ساق پا اتفاق می افتد.در این شکستگی ها چربی مغز استخوان (به صورت ذرات بسیار ریز) وارد جریان خون شده و به اندام های حیاتی بدن (مانند مغز و ریه ) رفته و باعث انسداد مویرگ های آن ناحیه شده که بدنبال آن کاهش جریان خون اتفاق افتاده و عملکرد بافت مورد نظر را دچار اختلال می کند.

برای مثال آمبولی که در ریه اتفاق می افتد باعث تورم کیسه های هوایی و بدنبال ان خونریزی درون آنها می گردد، که این امر باعث می شود که کیسه های هوایی موسوم به آلوئول ها نتوانند اکسیژن مورد نیاز خون و در نهایت بیمار را تامین کرده که منجر به  حالت خفگی و تنگی نفس شدید می گردد.

در آمبولی مغزی نیز بدنبال خونریزی مغزی در مویرگ ها و تورم بافت مغز، بیمار دچار کاهش هشیاری شده و به کما می رود.