به نشت هوا به فضای پریتوئن گفته می شود.

علت : سوراخ شدن دستگاه گوارش،عفونت شکمی،جراحی های شکمی،تروما و ...

معمولا این هوا ظرف مدت زمان 7 روز و حداکثر تا 2 یا 3 هفته جذب می گردد.

علائم رادیوگرافیک : در کلیشه رادیو گرافی از ناحیه قفسه سینه در وضعیت ایستاده ، تجمع منحنی شکل هوا در زیر هر دو دیافراگم دیده می شود،در وضعیت دکو بیتوس که معمولا پس از خوابیدن 10 تا 15 دقیقه بیمار به پهلو انجام می گیرد هوا بین کناره راست کبد و دیواره قفسه سینه مشاهده می گردد.