به تجمع مایع در فضای پریتوئن گفته می شود.

علت : سیروز کبدی( alcohlic liver :  التهاب بسیار شدید کبد که اغلب علائمی به مانند صدمه شدید کبدی را بدنبال دارد، یکی از عواقب مصرف مشروبات الکلی در دراز مدت می باشد.)،نارسایی قلبی،هپاتیت

علائم و نشانه ها : افزایش تدریجی قطر شکم و بدنبال آن افزایش وزن، یبوست.

در کلیشه رادیو گرافی به علت تجمع مایع در فضای پریتوئن نمای شیشه مانند در سراسر شکم دیده می شود.