این بیماری مربوط به مری ودر واقع یک نوع  اختلال حرکتی در مری می باشد.در این بیماری در هنگام بلع اسفنکتر تحتانی مری شل نمی شود و باعث متسع شدن مری می گردد و به طور کلی بیماران مبتلا به آشالازی در بلع غذا مشکل دارند.

علائم: مهمترین علامت این بیماری دیسفاژی(بلع سخت غذا) می باشد.

عوارض آشالازی: اتروفی عضلانی جدار مری،افزایش حجم مری

درمان: جراحی،استفاده از بالون در روش آندوسکوپی،تزریق سم بوتولینوم(با نام تجاری بوتاکس botox  که از باکتری کلستریدیوم گرفته شده و جهت درمان فلج موقت عضلات تزریق می شود.)