این بیماری در افرادی که در دراز مدت دارای ریفلاکس گاستروازوفاژیال(ترش کردن غذا) می باشند دیده می شود.در این بیماری به علت طولانی شدن بر گشت اسید معده به مری،دیواره انتهایی مری شبیه به معده می شود.

مری بارت می تواند پس از چند سال باعث سرطان مری شود.در حال حاضر درمان قطعی و موثری جهت درمان این بیماری وجود ندارد.

درموارد شدید جهت جلوگیری از سرطانی شدن تمام مری اقدام به برداشتن قسمت یا تمام مری می نمایند و با بالا کشیدن معده و یا پیوند قسمتی از روده بزرگ اقدام به درمان بیمار می نمایند.