کیسه صفرا در قسمت تحتانی کبد قرار دارد،وظیفه آن نگه داری مایع زرد رنگ صفرا می باشد. هنگام ورود مواد غذایی به معده ، صفرا از کبد ترشح شده واز طریق مجرای صفراوی وارد کیسه صفرا شده و سپس صفرا از طریق مجرای صفراوی مشترک(CBD) وارد روده کوچک می شود.

علائم:  سنگ کیسه صفرا باعث کله سیستیت مزمن می شود، سنگ کیسه صفرا باعث کولیک صفراوی(درد مزمن شکم که به پشت و شانه راست نیز منتقل شده ودرد می تواند به صورت کمر بندی تمام شکم و دنده ها رانیز در بر بگیرد)،حالت تهوع و استفراغ می گردد.

درد با خوردن غذای چرب افزایش می یابد.سنگ کیسه صفرا ممکن است سالها وجود داشته باشد اما هیچ علائم و دردی نداشته باشد.

سنگ کیسه صفرا  بیشتر در زنان میانسال دیده می شود،مصرف قرص های ضد بارداری و استروژن،چاقی،کاهش وزن سریع،دیابت،رژیم غذایی پرچرب و کم فیبر باعث افزایش احتمال تشکیل سنگ کیسه صفرا می گردد.

درمان: کله سیستکتومی (برداشتن کیسه صفرا) بوسیله لاپاروسکوپی یا جراحی باز بویژه در کله سیستیت حاد می باشد.

مصرف اورسودیول برای حل کردن سنگ های صفراوی برای مدت زمان 2 سال در بیمارانی که سنگ های کوچک کلسترولی دارند نیز موثر می باشد.

تزریق مواد حلال از طریق پوست به کیسه صفرا.

شکستن سنگ ها به کمک شوک امواج درمانی از خارج بدن.