قطع شدن قسمتی از اعضای بدن خصوصا قطع قسمتی از انگشت از مواردی است که متاسفانه هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان چه  در منزل  و چه در محل کار بر اثر عدم توجه و دقت کافی از لای در ماندن انگشت گرفته تا قطع دست از ناحیه مچ یا بالاتر   اتفاق می افتد.

هدف از نوشتن این مطلب بالابردن آگاهی افراد در برخورد با موارد اینچنینی می باشد ، به نحوی که شانس نگهداری عضو قطع شده را تا زمان رسیدن به یک مرکز درمانی برای پیوند بالا ببریم.

هنگام مواجه شدن با چنین مواردی باید عضو قطع شده درون چند نایلون خشک قرار گرفته و پس از هواگیری محکم گره زده و آن را درون آب سرد قرار دهیم،عضو قطع شده  را نباید به صورت مستقیم درون آب قرار دهیم.

نکته مهم: زمان طلایی برای یک پیوند اگر نگهداری عضو به درستی صورت گرفته باشد 8 تا 12 ساعت می باشد،بدلیل عدم خونرسانی، پیوند عضو قطع شده معمولا در بیشتر از این زمان ممکن نیست.

نکته 1 : قرار دادن عضو قطع شده در یخ  باعث یخ زدن و  نابودی بافت های زنده آن می شود.

نکته 2 : الکل نیز برای نگهداری عضو قطع شده مناسب نمی باشد زیرا الکل بافت های بدن را غیر قابل استفاده کرده و آنها را نابود می کند.

درمان عضو قطع شده : برای مثال در قطع انگشت دست : قبل از پیوند هم انگشت قطع شده و هم دست بیمار برای پاک شدن از الودگی ها و اجسام خارجی به خوبی شستشو داده می شود و بافت های مرده نیز جدا می شوند، سپس استخوان ها در کنار یکدیگر قرار داده شده و بوسیله پیچ یا پلاک به یکدیگر متصل می شوند و سپس رگ ها و اعصاب و تاندون ها ی قطع شده پیوند زده می شود ودر نهایت پوست بخیه زده می شود.

و حتی ممکن است جهت اتصال بهتر بین دو قطعه جداشده استخوان قسمتی از استخوان کوتاه گردد.برای سرعت بخشیدن و نتیجه بهتر معمولا دست آتل گرفته می شود.باز گرداندن توانایی استفاده از عضو قطع شده وحتی شکل ظاهری در اکثر موارد پس از پیوند هیچ گاه به حالت قبل باز نمی گردد، ولی بهبودی حاصل شده تا 50 ،60 درصد پس از پیوند بسیار قابل قبول می باشد.