گاسترو گرافین   این دارو به صورت مایع ودر ویال های 100 میلی لیتری موجود می باشد.در موارد منع مصرف سولفات باریم از این دارو به شکل خوراکی یا مقعدی استفاده می گردد.

مقدار مناسب دارو جهت استفاده خوراکی :

در بزرگسالان مفدار 30 تا 90 میلی لیتر دارو البته بعد از رقیق شدن با توجه به ناحیه مورد نظر

در کودکان زیر 5 سال مقدار 30 میلی لیتر و برای کودکان 5 تا 10 سال مقدار 60 میلی لیتر می باشد که البته حداقل با دوز برابر اب باید رقیق گردد.

در نوزادان ضعیف تر و با وزن کمتر از 10 کیلو گرم این دارو باید به نسبت یک (گاستروگرافین) و سه (اب) رقیق شده و مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار مناسب دارو برای انجام باریم انما :

در بزرگسالان مقدار 240 میلی لیتر گاسترو گرافین در 1000 میلی لیتر اب باید رقیق شود.

در کودکان زیر 5 سال نسبت یک به چهار یا پنج

در کودکان 5 سال به بالا مقدار 90 میلی لیتر گاسترو گرافین در 500 میلی لیتر اب

عوارض گاسترو گرافین : افت فشار - اسهال - استفراغ

نکته : در نوزادان باید با احتیاط استفاده شود.