این ماده حاجب نیز یددار می باشد که در غلظت های 240 ،300 و 370 میلی لیتری موجود می باشد که به صورت وریدی مصرف می شود.اسمولاریته این ماده حاجب تقریبا 2 برابر اسمولاریته خون می باشد.

نیمه عمر این دارو 2 ساعت بوده و در بیماران با سلامت کلیه در تزریق وریدی دفع از طریق کلیه و ظرف مدت زمان ذکر شده می باشد.

اشکال دارویی : در ویال های 10 ، 20، 50 ، 100 و 200 میلی لیتری و با غلظت های ید 240 ، 300 و 370 موجود می باشد.

موارد منع مصرف : سابقه حساسیت به ید یا مواد حاجب یددار،حساسیت به پنی سیلین،آسم و آلرژی،دهیدراته بودن بیمار

عوارض جانبی : با توجه به ویسکوزیته ، غلظت دارو،میزان و سرعت تزریق

احتمال ترومبو  آمبولی منجر به انفارکتوس،سردرد،افت شدید فشار خون،کمر درد ، سختی گردن ،تهوع و اسهال و استفراغ و سرگیجه.

نکته : در بیماران با سابقه آسم و آلرژی،نارسایی کلیوی و کبدی،بیماری قلبی ودر نوزادان و سالخوردگان باید با احتیاط مصرف شود.

نکته : پس از انجام ازمون بیمار نباید تحرک زیاد ی داشته باشد.

نکته : قطع شیر دهی موقتی حداقل تا 24 ساعت پس از ازمون.

نکته : مخلوط شدن و رقیق شدن این دارو با نرمال سالین یا موارد دیگر توصیه نشده است.