رفلاکس مثانه به حالب ، پس زدن ادرار از مثانه به حالب می باشد که بدلیل نقص یا اشکال در محل اتصال حالب به مثانه می باشدو معمولا پس از ابتلا فرد به عفونت ادراری با بررسی رادیولوژیک مشخص می شود.

برای بررسی رفلاکس ادراری در کودکان زیر 5 سال باید  VCUG و در بالای 5 سال سونوگرافی کلیه و مثانه توصیه می شود و در صورت مشاهده هیدرونفروز ، اسکار کلیه ، کوچک شدن کلیه و اتساع حالب در سونوگرافی ، نهایتا VCUG انجام می شود.

شیوع رفلاکس ادراری در میان کودکان مبتلا به عفونت ادراری 29 تا 50 % می باشد، هرچه سن کودک کمتر باشد احتمال رفلاکس همراه با عفونت بیشتر است. در مجموع در دختر بچه ها رفلاکس شایع تر است ولی صدمات کلیوی در رفلاکس در پسر بچه ها شدید تر است.

اصلی ترین روش تشخیص رفلاکس ادراری عکس  VCUG  می باشد.

درجه بندی رفلاکس مثانه به حالب :

1:  رفلاکس گرید یک : فقط قسمت تحتانی حالب پر می شود.

2: رفلاکس گرید دو : حالب و سیستم کالیس ها پر می شود ، ولی اتساع در کار نیست.

3: رفلاکس گرید سه : مانند گرید 2 ولی اتساع سیستم کالیس ها و صاف شدن ملایم کالیس ها مشاهده می شود ( BLUNTING ) .

4: رفلاکس گرید چهار : مانند درجه 3 به همراه اتساع خفیف یا متوسط لگنچه همراه با پیچ خوردگی حالب.

5: رفلاکس گرید پنج : اتساع و پیچ خوردگی شدید حالب ، اتساع سیستم پیلو کالیس ها و صاف شدن شدید کالیس ها.

نکته مهم : تمام نوزادانی که هیدر نفروز متوسط تا شدید در دوران جنینی داشته اند به انجام سیستو گرافی در حین ادرار کردن ، پس از تولد توصیه می شوند.

نکته: ایجاد اسکار در کلیه پس از 5 سالگی بسیار نادر است و زیر 1 سالگی بیشترین احتمال ایجاد اسکار در کلیه وجود دارد.

 

 

نکته بسیار مهم : نحوه محاسبه مقدار ماده حاجب مورد نیاز جهت انجام VCUG

در بیماران کمتر از یک سال :  وزن بیمار  به کیلو گرم  x  عدد 7  (یا به عبارتی 7 برابر وزن بیمار به کیلو گرم.)

در بیماران بالای یک سال :   (سن بیمار ( g ) + عدد 2 ) X   عدد 30       

 

 نحوه محاسبه مقدار ماده حاجب مورد نیاز جهت انجام آزمون IVP

age  :    1 (g)  = 2.5 cc per kg

age  :    2 (g)  =   2  cc per kg

age  :    3 (g)  = 1.5  cc per kg

age :     4 (g)  >   =  1  cc per kg