از بلع باریم بوسیله  ماده حاجب جهت نمایان ساختن مری وبررسی این عضو گوارشی از نظر وجود اختلال و انواع ناهنجاریهایی که قبلا از آنها نامبرده شد استفاده می نمایند.

برای جداسازی و نمایش مری بدون ساختمان های مجاور ( ستون مهره ها ) از وضعیت های ابلیک و لترال علاوه بر وضعیت روبرو استفاده می گردد.

در وضعیت نرمال و پر از باریم جدار مری باید کاملا صاف وبدون ضایعه باشد.وقتی مری از باریم خالی می شود باریم در بین چین های مخاطی به صورت 3 یا 4 خط طولی و موازی مشاهده می شود.

مری در افراد سالمند : انقباضات از شکل طبیعی خارج شده و حالت موج دار پیدا می کند که نشان دهنده عصبی بودن فرد نیز می باشد ( در افراد با اختلالات روحی و روانی دیده می شود ) و اصطلاحا مری اسپاستیک گفته می شود و گاهی بادیسفاژی همراه است.

 

نکته : نوزادان بالای 6 ماه معمولا تمایل به خوردن باریم ندارند بنابراین برای تشویق آنها باید از مواد افزودنی خوشمزه در باریم استفاده کرد، برای مثال می توان از پودر شکلات یا شیر شکلات استفاده گردد.

نوزادانی که گرسنه نباشند به سادگی از خوردن باریم امتناع می کنند بنابراین قبل از انجام این آزمون مهم است که نوزادان نارس 2 تا 3 ساعت قبل از آزمون و در نوزادان تا 3 ماهگی 3 تا 4 ساعت گرسنه باشند.

کودکان بالای 2 سال نیز باید تا 6 ساعت قبل از آزمون گرسنه باشند.در بچه های بزرگتر و نوجوانان این آزمون حتما باید ایستاده انجام گیرد.

باریم با سرعت مناسب و به آرامی باید به نوزادان خورانده شود تا از آسپیره شدن باریم به درون نای جلوگیری شود.

نکته  مهم : فاز دهانی و حلقی مری باید در نمای لترال مورد بررسی قرار گیرد تا ستون مهره ها و استخوان جمجمه از محدوده مری کنار روند.

قسمت انتهایی مری باید در نمای ابلیک و لترال کامل به علت جلوگیری از  overlap  شدن مهره ها بررسی گردد.