آمادگی روده ای در این آزمون بسیار مهم است زیرا تصویر مواد دفعی باقی مانده در مجرا ، از ضایعات کولون پیروی می کند.

در گرافی به عمل آمده در حالت طبیعی و نرمال : قطر کولون از سکوم تا سیگمویید به تدریج کم می شود ، هاستراها معمولا در سرتاسر کولون دیده می شود اما مواقعی در کولون نزولی و سیگمویید غیر قابل مشاهده است ، حدود کولون متسع شده صاف است اما در صورت چین داشتن ، چین ها منظم و یکنواخت است.

برخی از اختلالات و بیماریهای روده بزرگ :

1. Colon Carcinoma : رشد غیر طبیعی سلول که در دیواره کولون اتفاق می افتد.

علائم رادیوگرافیک : در ناحیه تومور تنگی حلقوی ایجاد می شود ، شکل مجرا در ناحیه تومور نامنظم می شود ،پیدایش شانه های آویزان در ناحیه تنگی ، افزایش میزان هوا در ناحیه کولون.

 

2. Colonic polyp : علت آن می تواند نئوپلاسم ( تومور ) یا التهاب باشد.

پولیپ توده کوچکی است که از جداره کولون منشا می گیرد و برآمدگی آن درون مجرا می باشد ، با پایه یا بدون پایه و منفرد یا متعدد می باشد ،اندازه آن از یک سانتی متر به بالاست.

علائم رادیوگرافیک : مشاهده نقص پرشدگی درون مجرای کولون ، اگر خوش خیم باشد حاشیه آن صاف است ، گاهی پایه دار هستند ، اندازه آنها متفاوت است ، نامنظم بودن دیواره پولیپ دلیل بر بدخیم بودن آن است.

 

3. Diverticulosis : برآمدگی کیسه مانند کولون ، خصوصا در ناحیه سیگمویید می باشد که در صورت التهاب منجر به دیورتیکولیت می شود.

علائم رادیو گرافیک : مشاهده برجستگی های کروی شکل با گردن باریک ، احتمال وجود تنگی موضعی.

 

4. Ulcerative or Granulomatous Colitis : بیماری مزمنی است که سرتاسر کولون را درگیر می کند و ضایعات در سطح موکوس و زیر موکوس است ، این ضایعه معمولا از رکتوم شروع شده و به طرف بالا به سمت دریچه رکتو سیگمویید کشیده می شود و قسمت اعظم سیگمویید و کولون نزولی را درگیر می کند.

علت این ضایعه : مهمترین عامل استرس می باشد.

علائم رادیوگرافیک : زخم گسترده در کولون به صورت ریش ریش شدن وسیع کولون ، در نواحی درگیر هاستراها از بین می رود ، باریک و کوتاه شدن کولون ( شکلی شبیه به لوله پیدا می کند ) .